Home / Tag Archives: CNC

Tag Archives: CNC

استپ موتور های دو قطبی

در پست های قبلی استپ موتور در مورد نحوه ی کار استپ موتور ها و کاربرد آن ها و همچنین درمورد استپ موتور های تک قطبی مطالبی ارائه شد در این آموزش به استپ موتور های دوقطبی و روش های مختلف راه اندازی این استپ موتور ها می پردازیم. در ...

Read More »