Home / Tag Archives: استپ موتور

Tag Archives: استپ موتور

استپ موتور های دو قطبی

در پست های قبلی استپ موتور در مورد نحوه ی کار استپ موتور ها و کاربرد آن ها و همچنین درمورد استپ موتور های تک قطبی مطالبی ارائه شد در این آموزش به استپ موتور های دوقطبی و روش های مختلف راه اندازی این استپ موتور ها می پردازیم. در ...

Read More »

استپ موتور (موتور پله ای)

در این پست از وبسایت الکترولب در باره ی موتور های پله ای بحث خواهیم کرد. موتور های پله ای نوعی ماشین الکتریکی است. که محور آن به طور گسسته یا پله ای حرکت دورانی دارد. یک موتور پله ای وسیله ای است. که پالس های الکتریکی را به حرکت ...

Read More »